Нормативна база

Закон України "Про дошкільну освіту" (чинна редакція)  - https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Нормативно-правові документи в галузі дошкільної освіти

І. Базові

1. Закон України «Про освіту»  https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
2. Закон України «Про дошкільну освіту»  https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 
3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція). 
4. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р. №3808-ХІІ, зі змінами від 18 червня 1999 р.
5. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. №2402-ІІІ, зі змінами від 24 квітня 2008 р.
6. Закон України «Про Державний Гімн України» від 6 березня 2003 р. №602-ІV. 
7. Конвенція про права дитини. 
8. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (№1721-р від 27.08.2010). 
9. Конституція України. 
10. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України №128 від 20.02.2002). 
11. Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів, затверджений постановою Кабінету Міністерства України від 05.04.1994. 
12. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затверджена міністерством освіти і науки України (наказ від 21.05.2012 №604). 
13. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОН України №1/9-263 від 07.05.2007 р.). 
14. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України №1/9-577 від 29.07.2011 р.). 
15. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 7 вересня 2000 р. №439. 
16. Про організацію навчання учнів 1-го класу на базі дошкільного навчального закладу, лист МОН України від 18 червня 2001 р. №1/9-231. 
17. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. 

© 2018 Пролісок. село Трикрати, вул.Колісніченка, 3, 56535
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!