Право на освіту в Україні гарантоване Конституцією. Згідно ст. 9 Закону України «Про освіту», особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх.

Основними формами здобуття освіти є:

  • інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
  • індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві);
  • дуальна.

Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі.

Заочна форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у проміжку між ними.

Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Мережева форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб'єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах.

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.

Сімейна (домашня) форма здобуття освіти - це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства.

Педагогічний патронаж - це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.

Здобуття освіти на робочому місці - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою (як правило, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти) відбувається на виробництві шляхом практичного навчання, участі у виконанні трудових обов'язків і завдань під керівництвом фахівців-практиків, залучених до освітнього процесу.

Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб'єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору.

Особливості застосування форм здобуття освіти для різних рівнів освіти можуть визначатися спеціальними законами.

Положення про форми здобуття освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Про нас

У нас працюють професійні вихователі і ми використовуємо найновітніші методики освіти.

Кредо педагогічного колективу:" Дитячий садок - будинок для дітей .

Ми приходимо в цей будинок щоб : 
дарувати дітям радість спілкування;
стати їм друзями , партнерами в будь - яких справах;
дати кожній дитині шанс розквітнути 

Пріорітетні завдання на 2018-2019 н.р.

  1. Впровадження педагогічних ідей В.О.Сухомлинського через трудове виховання дітей дошкільного віку.
  2. Формування у дошкільників основ безпеки життєдіяльності
  3. Забезпечувати системний творчий підхід у використанні педагогами в роботі з дітьми інноваційних та сучасних інформаційних технологій.
  4. Продовжувати вдосконалювати роботу щодо формування мовленнєвого етикету у дітей дошкільного віку,як складової патріотичного виховання

ЗАПОВІДІ ПЕДАГОГА

Вихователю! Учителю!

Будь обережний!

Не помилися!

Не зашкодь!

Будь надією для дитини!

Знай, чого прагнеш!

Постійно шукай у дитини скарби в душі!

Коли б не було цих чудових гостей на землі - дітей, то світ загинув би не від старості, ні, ще раніше-від бездуховності своєї "

Симон Соловейчик

Ваш заголовок буде тут

Введіть підзаголовок тут

Тут зачинається ваш текст. Натисніть тут і почніть писати. Нык шынчебюз торквюатоз ыт оратио фачтидёе жкрибэнтур ку зыд кюм тантаз ийжквюы фиэрэнт эа ут выльёт доктюж зюжкепиантюр мэль ат пауло пондэрюм дэчырюёжжэ прё еюж пожжёт аккюжамюз ад вэл эи янвыняры ыкжпэтэндяз хёнк пауло доктюж.

Аутым ед зыд трактатоз дэмокритум инкедыринт жюмо дыкоры нолюёжжэ эжт ед кэтэро минемум кончэктэтюыр еюж ат жят эи витаэ вэртырэм конкльюдатюрквюэ ан алиё малйж пэр нам эа пэрчыквюэрёж.

Останні статті в блозі

Нове в блозі на цьому тижні
 

Введення допомагає читачам зрозуміти, про що буде наступний текст. Його також можна використовувати в попередньому перегляді. Спеціальне форматування допоможе відокремити його від решти тексту. Нижче ми поділимося порадами щодо форматування вашої статті.

Короткі і прості статті - кращий спосіб утримати увагу відвідувачів сайту. Цікаве введення і короткий, але інформативний основний текст допоможуть завоювати увагу читачів.

Створення інноваційного освітнього простору з метою модернізації змісту освітньої роботи

© 2018 Пролісок. село Трикрати, вул.Колісніченка, 3, 56535
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!